Jun 2, 2016

Common Turkish Verbs, Flashcards 6

86 cards
 • Filler - Verbs

  In this set of flashcards you will be practicing common Turkish verbs.
  On one side of the flashcard there will be a verb in Turkish and on the other side there will be a verb in English.

  Click ellipsis to see the translation. More
  More : use the shuffle button to change the order and the view button to open all the translations


  1. Öncülük etmek, rehberlik etmek, liderlik etmek, yol göstermek, yönetmek      ○ . . . 
         Lead, led, led

   1. Sahip olmak, yemek, içmek; geçirmek; izin vermek; elde etmek; ettirmek      ○ . . . 
          Have, had, had

    1. Sürmek, araba sürmek      ○ . . . 
           Drive, drove, driven

     1. Yüzmek      ○ . . . 
            Swim, swam, swum

      1. Harcamak      ○ . . . 
             Spend, spent, spent

       1. Bilmek, tanımak      ○ . . . 
              Know knew known

        1. Affetmek, affetmek, bağışlamak      ○ . . . 
               Forgive, forgave, forgiven

         1. Büyümek, gelişmek; yetiştirmek, üretmek; olmak      ○ . . . 
                Grow, grew, grown

          1. Kopartmak       ○ . . . 
                 Tear, tore, torn

           1. Koşmak      ○ . . . 
                  Run, ran, run

            1. Beslemek, beslemek, yedirmek, doyurmak, geçindirmek, bakmak, beslenmek, yemek yemek, otlatmak, otlamak      ○ . . . 
                   Feed, fed, fed

             1. Tutmak, tutmak; düzenlemek; içine almak, almak; savunmak      ○ . . . 
                    Hold, held, held

              1. Sarsmak, sallamak      ○ . . . 
                     Shake, shook, shaken

               1. Zil çalmak      ○ . . . 
                      Ring, rang, rung

                1. Satın almak, almak, pahasına elde etmek; rüşvetle elde etmek, kiralamak, inanmak, yutmak, satın alma gücü olmak      ○ . . . 
                       Buy, bought, bought

                 1. Tutmak, muhafaza etmek, bulundurmak, sağlamak, korumak, temelli almak, sürdürmek, devam ettirmek, alıkoymak, bakmak, gözkulak olmak, işletmek, uymak, kalmak, durmak, kutlamak      ○ . . . 
                        Keep, kept, kept

                  1. Çizmek, çekmek, sürüklemek-silah çekmek, resmetmek      ○ . . . 
                         Draw, drew, drawn

                   1. Yakalamak, tutmak, yetişmek, basmak, baskın yapmak, kapmak, gafil avlamak, edinmek (alışkanlık), cezbetmek, çekmek, enselemek, anlamak, kavramak, tutunmak, yakalanmak, tutuşmak, maruz kalmak, takılmak, vurmak, tokat atmak, çalışmak (mekanizma), sıkışmak, geçmek, bulaşmak      ○ . . . 
                          Catch, caught, caught

                    1. Içmek, içecek içmek      ○ . . . 
                           Drink, drank, drunk

                     1. Ayakta durmak      ○ . . . 
                            Stand, stood, stood

                      1. Işitmek, duymak, işitmek, dinlemek, kulak vermek, ifadesini almak, haber almak, mektup almak, öğrenmek, onaylamak      ○ . . . 
                             Hear, heard, heard

                       1. Kırmak      ○ . . . 
                              Break, broke, broken

                        1. Ödemek      ○ . . . 
                               Pay, paid, paid

                         1. Anlamına gelmek      ○ . . . 
                                Mean, meant, meant

                          1. Yapmak (misal hata yapmak)      ○ . . . 
                                 Make, made, made

                           1. Vurmak, çarpmak, isabet ettirmek, rastgelmek, sarsmak, üzmek, yaralamak, bulmak, ulaşmak, varmak, olmak, isabet etmek, yumruk atmak      ○ . . . 
                                  Hit, hit, hit

                            1. Uyanmak      ○ . . . 
                                   Wake, woke, woken

                             1. Başlamak, girişmek, koyulmak, başlatmak, meydana gelmek, doğmak, önayak olmak      ○ . . . 
                                    Begin, began, begun

                              1. Göstermek      ○ . . . 
                                     Show, showed, shown

                               1. Seçmek, tercih etmek, seçmek; yeğlemek, ayırmak, üstün tutmak, istemek      ○ . . . 
                                      Choose, chose, chosen

                                1. Dövüşmek, savaşmak, kavga etmek, dövüşmek      ○ . . . 
                                       Fight, fought, fought

                                 1. Unutmak, hatırından çıkmak, ihmal etmek      ○ . . . 
                                        Forget, forgot, forgotten

                                  1. Donmak, buz kesilmek      ○ . . . 
                                         Freeze, froze, frozen

                                   1. Kesmek, makasla kesmek, biçmek, budamak; kırpmak; incitmek, oymak; indirmek; açmak, yol açmak; hadım etmek; sulandırmak, seyretmek; görmemezlikten gelmek; kırmak, devam etmemek; diş çıkarmak, dişi çıkmak; ortadan kaybolmak; kesişmek, yontmak      ○ . . . 
                                          Cut, cut, cut

                                    1. Satmak      ○ . . . 
                                           Sell, sold, sold

                                     1. Konuşmak      ○ . . . 
                                            Speak, spoke, spoken

                                      1. Şarkı söylemek      ○ . . . 
                                             Sing, sang, sung

                                       1. Olmak      ○ . . . 
                                              Be, was, been

                                        1. Öğretmek      ○ . . . 
                                               Teach, taught, taught

                                         1. Koymak      ○ . . . 
                                                Put, put, put

                                          1. Yazmak      ○ . . . 
                                                 Write, wrote, written

                                           1. Anlamak      ○ . . . 
                                                  Understand, understood, understood

                                            1. Yapmak      ○ . . . 
                                                   Do, did, done

                                             1. Inşa etmek, inşaatçılık yapmak, kurmak, yapmak; örmek; güvenmek; bel bağlamak; toplamak, toplanmak; kümelenmek      ○ . . . 
                                                    Build, built, built

                                              1. Incitmek, yaralamak, acıtmak, incitmek; ağrımak, acımak      ○ . . . 
                                                     Hurt, hurt, hurt

                                               1. Olmak, laşmak, leşmek; haline gelmek, kesilmek, yaraşmak; güzel durmak, uymak yakışmak      ○ . . . 
                                                      Become, became, become

                                                1. Kazanmak      ○ . . . 
                                                       Win, won, won

                                                 1. Buluşmak, tanışmak      ○ . . . 
                                                        Meet, met, met

                                                  1. Bulmak, anlamak, çözmek, keşfetmek, bulmak      ○ . . . 
                                                         Find, found, found

                                                   1. Çalmak      ○ . . . 
                                                          Steal, stole, stolen

                                                    1. Saklamak, gizlemek      ○ . . . 
                                                           Hide, hid, hidden

                                                     1. Isırmak; sokmak; acıtmak, yakmak      ○ . . . 
                                                            Bite, bit, bitten

                                                      1. Yemek yemek, yemek, çorba içmek, yemek yemek, tüketmek, kemirmek, aşındırmak      ○ . . . 
                                                             Eat, ate, eaten

                                                       1. Söylemek (başkasına)      ○ . . . 
                                                              Tell, told, told

                                                        1. Gelmek, ulaşmak, buyurmak; görünmek; ileri gelmek; tatmin olmak; tavır takınmak; orgazm olmak      ○ . . . 
                                                               Come, came, come

                                                         1. Giymek      ○ . . . 
                                                                Wear, wore, worn

                                                          1. Kaybetmek      ○ . . . 
                                                                 Lose, lost, lost

                                                           1. Uçmak, uçakla gitmek, kaçmak      ○ . . . 
                                                                  Fly, flew, flown

                                                            1. Süpürmek      ○ . . . 
                                                                   Sweep, swept, swept

                                                             1. Uymak, uymak, üstüne oturmak, prova etmek, uygun olmak      ○ . . . 
                                                                    Fit, fit, fit

                                                              1. Almak, edinmek, elde etmek, olmak, kazanmak, getirmek, gelmek, Etmek, başlamak, varmak, yapmak, anlamak      ○ . . . 
                                                                     Get, got, gotten

                                                               1. Uyumak      ○ . . . 
                                                                      Sleep, slept, slept

                                                                1. Getirmek, ikna etmek, kandırmak, neden olmak      ○ . . . 
                                                                       Bring, brought, brought

                                                                 1. Okumak      ○ . . . 
                                                                        Read, read, read

                                                                  1. Düşünmek      ○ . . . 
                                                                         Think, thought, thought

                                                                   1. Ayrılmak      ○ . . . 
                                                                          Leave, left, left

                                                                    1. Almak, tutmak, çekmek, götürmek, yapmak, etmek      ○ . . . 
                                                                           Take took taken

                                                                     1. Yükselmek      ○ . . . 
                                                                            Rise, rose, risen

                                                                      1. Üflemek; esmek; çalmak, öttürmek      ○ . . . 
                                                                             Blow, blew, blown

                                                                       1. Gitmek, uzaklaşmak      ○ . . . 
                                                                              Go, went, gone

                                                                        1. Sürmek (at vb.)      ○ . . . 
                                                                               Ride, rode, ridden

                                                                         1. Görmek      ○ . . . 
                                                                                See, saw, seen

                                                                          1. Vermek, vazgeçmek, bırakmak, pes etmek      ○ . . . 
                                                                                 Give, gave, given

                                                                           1. Atmak      ○ . . . 
                                                                                  Throw, threw, thrown

                                                                            1. Söylemek      ○ . . . 
                                                                                   Say, said, said

                                                                             1. Düşmek; yıkılmak, çökmek      ○ . . . 
                                                                                    Fall, fell, fallen

                                                                              1. Yatırmak, koymak, sermek      ○ . . . 
                                                                                     Lay, laid, laid

                                                                               1. Göndermek      ○ . . . 
                                                                                      Send, sent, sent

                                                                                1. Sokmak      ○ . . . 
                                                                                       Sting, stung, stung

                                                                                 1. Asmak, asılı kalmak      ○ . . . 
                                                                                        Hang, hung, hung

                                                                                  1. Hissetmek, dokunmak, ellemek, yoklamak, hissetmek, duymak, sezmek, anlamak      ○ . . . 
                                                                                         Feel, felt, felt

                                                                                   1. Değer biçmek, tutmak; neden olmak, mal olmak, etmek, ücret      ○ . . . 
                                                                                          Cost, cost, cost

                                                                                    1. Yapıştırmak      ○ . . . 
                                                                                           Stick, stuck, stuck

                                                                                     1. Ödünç vermek      ○ . . . 
                                                                                            Lend, lent, lent

                                                                                      1. Küçültmek, çekmek      ○ . . . 
                                                                                             Shrink, shrank, shrunk

                                                                                       1. Oturmak      ○ . . . 
                                                                                              Sit, sat, sat

                                                                                        arrow_backarrow_forward
                                                                                       © 2017 DrillPal.com